چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1389
نوشته شده توسط الهام در ساعت 07:03 ب.ظ

 

 

 

 

 چگونه باز به ماتم نشست خانه ما 

هزار نفرین باد 

به دستهای پلیدی  

که سنگ تفرقه افکند در میانه مادریافت کد ساعت
JavaScript Codes