دوشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1390
خدایا....
نوشته شده توسط الهام در ساعت 07:25 ب.ظ
خــــــــــــــدایا .... خسته ام..
هرچه فکر میکنم هیچ پناهی جز تو ندارم..
نمیدانم..
به گمانم صــــــــــــــــــــــدایم را نمی شنوی..
اگر می شنیدی تو هم به گریه می افتادی..
و خودت می آمدی ومرا در آغوش می گرفتی.دریافت کد ساعت
JavaScript Codes