دوشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1390
نوشته شده توسط الهام در ساعت 07:33 ب.ظای فلک گرمن نمیزادی اجاقت کور بود؟

من که خود راضی بر این خلقت نبودم زور بود؟

من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست!

من بمیرم یا بمانم که کسی دلتنگ نیست !دریافت کد ساعت
JavaScript Codes