پنج‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1391
نوشته شده توسط الهام در ساعت 02:52 ب.ظهمه چیز تنها یک "چیز" است وهنگامی که آرزوی "چیز"ی را داری ، سراسر
 کیهان همدست میشود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی.


پائولو کوئلیودریافت کد ساعت
JavaScript Codes