سه‌شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1389
فولیک اسید
نوشته شده توسط الهام در ساعت 04:26 ب.ظ

فولیک اسید   Folic acid

دسته دارویی : کوآنزیم (مکمل غذایی)

در حاملگی : گروه A( در صورت مصرف بیش از حد مجاز، گروه (C

اسامی تجاری : Folvite

اشکال دارویی :تزریقی 5 میلیگرم / میلی لیتر ،قرص های 4/0 و 8/0 و 1 میلی گرمی

فعالیت و کینتیک : تولید گلبولهای قرمز، پلاکت و گلبول سفید را تحریک مینماید. به خوبی از دئودنوم جذب میشود.

اثرات درمانی : یک ماده ضروری برای سنتز نوکلئوپروتئین و اریتروسیتهای طبیعی است.

اتصال پروتئینی : اتصال پروتئینی بالا دارد.

متابولیسم : متابولیسم کبدی دارد و در کبد به فرم فعال خود تبدیل میشود.

دفع : ادراری ،با دیالیز قابل برداشت است.

موارد و مقادیر مصرف :

ü    آنمی

عضلانی،زیرجلدی،خوراکی :بزرگسالان ، سالمندان و کودکان 4 سال به بالا :4/0 میلیگرم روزانه.کودکان کمتر از 4 سال : تا 3/0 میلیگرم روزانه . شیرخواران : 1/0 میلیگرم روزانه . زنان حامله و شیرده :8/0 میلیگرم روزانه.

ü    پیشگیری از ناهنجاریهای لوله عصبی در جنین

خوراکی : در زنان حامله 400 میلیگرم روزانه. در زنان با سابقه مثبت فامیلی : 4 میلیگرم روزانه

عوارض جانبی : عوارض شناخته شده ای ندارد.

تداخلات دارویی و غذایی :

ü    ضد دردها ، کاربامازپین ،استروژن ها ← افزایش نیاز مصرف فولیک اسید

ü    ضد اسیدها و کلیسترامین ← کاهش جذب فولیک اسید

ü    ضد تشنج های هیدرانتوئینی ← کاهش اثرات این داروها

ü    متوتروکسات ، تریامترن ،تری متوپریم ← اثرات آنتاگونیستی

تاثیر بر نتایج آزمایشگاهی : کاهش نتایج بررسی سرمی ویتامین B12

موارد منع مصرف : آنمی آپلاستیک ، نورموسیتیک ،پرنیسیوز

موارد احتیاط و توجه : نامشخص. دارو در شیر ترشح میگردد.

ملاحضات پرستاری :

بررسی

ü    قبل از شروع درمان ، باید تشخیص آنمی پرنسیوز با استفاده از بررسی ویتامین B12 منتفی شود.

ü    در صورت کاهش فعالیت خونسازی، الکلیسم ، مصرف داروهای آنتی متابولیک و نقص ویتامین B6،B12،C، و E، ممکن است در بیمار مقاومت به درمان ایجاد شود.

ü    اثربخشی دارو را در بیمار مورد ارزیابی قرار دهید.

آموزش به بیمار و خانواده :

از غذاهای حاوی فولیک اسید مانند میوه جات ، سبزیجات و گوشتها استفاده نمایید.دریافت کد ساعت
JavaScript Codes