یکشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1389
جملات بزرگان ۲
نوشته شده توسط الهام در ساعت 06:18 ب.ظ

گشاده دست باش ،جاری باش ،کمک کن(مثل رود)

باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

اگر کسی اشتباه کردآن رابه پوشان (مثل شب

وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)

 اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه)

مولانادریافت کد ساعت
JavaScript Codes