شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1389
خودشکن
نوشته شده توسط الهام در ساعت 06:34 ب.ظ

"خود شکن"

این مرد خودپرست،این دیو، رها شده از بند،مست مست

استاده روبه روی من و خیره در منست

گفتم به خویشتن:

آیا توان رستنم از این نگاه هست؟

مشتی زدم به سینه او،ناگهان،دریغ

"آیینه تمام قد روبرو شکست"  

                                

                                  

 حمید مصدقدریافت کد ساعت
JavaScript Codes